• Ви знаходитесь тут:

 • Головна
 • Виховна робота

Нормативно–правові документи щодо організації виховної роботи в школі

 1. Конвенція про права дитини
 2. Закон України «Про загальну середню освіту»
 3. Закон України «Про освіту»
 4. Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»
 5. Закон України «Про охорону дитинства»
 6. Закон України «Про попередження насильства в сімї»
 7. Закон України «Про фізичну культуру і спорт»
 8. Указ Президента України «Про Національну програму правової освіти населення»
 9. Указ Президента України «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності в суспільстві та утвердження здорового способу життя»
 10. Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних організацій»
 11. Національна доктрина розвитку освіти
 12. Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення
 13. Декларація «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні»
 14. Державна програма відпочинку та оздоровлення дітей
 15. Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти
 16. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності
 17. Концепція державної політики у сфері здійснення контролю над тютюном
 18. Концепція до призовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді
 19. Концепція реалізації державної політики у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прикурсорів
 20. Положення про загальноосвітній навчальний заклад
 21. Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-Ш ступеня
 22. Посадова інструкція заступника директора з виховної роботи
 23. Положення про музей при закладі освіти системи Міністерства освіти України
 24. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в начальних закладах
 25. Правила проведення туристських подорожей з учнівською і студентською молоддю України
 26. Регламент проведення спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів у навчальних закладах
 27. Типове положення про батьківську раду та батьківський комітет у загальноосвітніх навчальних закладах
 28. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної середньої освіти
 29. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні
 30. Закон України „ Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”
 31. Державний стандарт початкової загальної освіти
 32. Державний стандарт базової і повної середньої освіти
 33. Державні санітарні правила і норми улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу
 34. Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.04.11 № 1/9-325 “Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів на 2011-2012 навчальний рік”

Виховна робота

у Кумарівській ЗОШ І-ІІІ ступенів

"Дітей, їх особисту гідність і їх потреби

треба так само шанувати, як і старших,

і тільки поводячись з ними лагідно,

щиро, розумно, як з рівними, входячи

в їх спосіб думання, можна виховувати

чесних, щирих, правдолюбних і справді

вільних людей".

Іван Франко

Виховання - це творчість, це найвища коштовність, про яку повинні дбати і батьки, і педагоги. Віки та епохи люди ламали голови над таємницями становлення особистості, дивом зростання паростків "Я" під нестерпною спекою впливів, моделей, чітко визначених шляхів виховання та способів становлення. У свій час Гельвецій, маючи на увазі величезну роль виховання в процесі становлення особистості, відзначав, що люди не народжуються, а стають тими ким вони є. Сьогодні на школу, а особливо на сільську, покладена велика відповідальність: формування і розвиток високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадською позицією , готової до конкурентного вибору свого місця в житті.

Враховуючи сучасні вимоги до виховного процесу в навчальних закладах, у нашій школі створена програма творчого розвитку і саморозвитку особистості на базі особистісного підходу, яка дозволяє здійснювати завдання виховання, що у свою чергу призводить до вироблення специфічної структури виховної роботи в школі. Головне завдання - створення умов для розвитку особистості учня. Досягається це організацією та проведенням виховної роботи з класним колективом та діяльністю в соціумі. Виховну систему роботи в нашій школі можна охарактеризувати так:

Загальні цілі та завдання виховання

Принцип виховання:

1. Принцип гуманізації і демократизації виховного процесу. Він означає, що вся виховна робота підпорядковується завданням формування громадянина незалежної України. Цей принцип реалізується наступним чином:

- при вивченні основ наук на уроках;

- при проведенні тематичних виховних годин;

- при проведенні спеціальних уроків народознавства;

- у процесі позашкільної роботи;

2.Принцип зв’язку виховання з реальним життям.

3. Виховання особистості в колективі в ході спільної діяльності.

4. Єдність вимог і повага особистості.

5. Послідовність, систематичність і єдність виховних впливів.

6. Вівповідність віковим та індивідуальним особливостям учнів.

7. Свідомість, самодіяльність та активність учнів.

Джерела організованого виховного впливу

* Сім’я

* Педагогічний колектив

* Учнівський колектив

* Громадськість

Зміст виховання

(основні напрямки виховної роботи в школі)

Педагогічний колектив впроваджує в свою діяльність Програму "Основні орієнтири виховання учнів".

- Ціннісне ставлення до себе;

- ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей;

- ціннісне ставлення до культури і мистецтва;

- ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

Методи і форми виховання

А. Макаренко говорив, що метод - це інструмент дотику до особистості. В своїй роботі використовуємо чотири групи методів :

І група : методи формування свідомості особистості учня (розповідь, пояснення, бесіда, диспут, приклад);

ІІ група: методи організації діяльності учнів і формування досвіду поведінки (педагогічна вимога, громадська думка, привчання, вправи, доручення. створення виховних ситуацій);

ІІІ група: - методи стимулювання діяльності поведінки учня (метод залучення учнів до творчої діяльності, виконання творчих завдань, удосконалення моделей, виготовлення моделей, участь у олімпіадах і конкурсах);

- методи заохочення до навчальної діяльності школяра (система похвали та підбадьорювання, використання засобів масової інформації, матеріальні стимули(премії, подарунки);

ІV група : методи контролю за ефективністю виховання (облік результатів оцінки поведінки класним керівником, написання характеристики, ведення щоденника учнем, самоаналіз власної поведінки).

Умови ефективності виховної роботи

1. Макросередовище (суспільні відносини ЗМІ).

2. Мікросередовище (соціально-культурні обставини в мікрорайоні).

3. Групи неформального спілкування.

4. Матеріальні умови.

Планування виховної роботи школи

1. Загальношкільний план (де окремим пунктом йде виховна робота).

2. План роботи заступника директора з виховної роботи.

3. План роботи педагога - організатора.

4. План роботи класних керівників.

5. План роботи шкільного парламенту.

6. Плани роботи гуртків.

7. План роботи бібліотеки.

8. План роботи батьківського комітету.

9. План роботи ради з профілактики правопорушень.

10. План - сітка на кожен день.

Документація заступника директора з виховної роботи

1. Методична, довідкова, інформаційна література з проблем виховної роботи.

2. Матеріали, що готувались до педрад, оперативних та виробничих нарад.

3. Матеріали інформаційно - рекламної служби школи.

4. Матеріали роботи з учнівським колективом :

- план виховної роботи школи;

- позаурочна робота;

- шкільне самоврядування;

- програма вивчення класного учнівського колективу.

5. План роботи методичного об’єднання класних керівників.

6. Робота з батьківською громадськістю.

7. Журнал внутрішкільного конролю.

8. Особистий план роботи заступника директора з виховної роботи.

9. Накази з виховної роботи.

Кiлькiсть переглядiв: 1517

Коментарi