Нормативно-правова документація табору

Виховання підростаючого покоління є безперервним педагогічним процесом, який розвивається і продовжується в літніх таборах відпочинку. їх діяльність спрямована на організацію дозвілля і відпочинку, зміцнення здоров'я, задоволення інтересів і духовних запитів дітей, підлітків і юнацтва. Зміст, форми і методи їх роботи визначаються статусом і будуються на принципах самоврядування та демократії, культурно-історичних традицій, пріоритетності загальнолюдських надбань і цінностей. Вихователі забезпечують необхідні умови для повноцінного оздоровлення, розвитку творчих здібностей дітей, занять фізичною культурою і спортом, туризмом, природоохоронною, краєзнавчою роботою, несуть персональну відповідальність за їх безпеку життя і здоров'я.

Організація виховного процесу в літньому таборі відпочинку здійснюється з урахуванням специфіки життя і діяльності тимчасового дитячого колективу в період літніх канікул. Літо відкриває великі можливості для прилучення дітей, підлітків, юнацтва до священних сторінок історії України, традицій, звичаїв, обрядів, культури українського народу. Походи, екскурсії допоможуть розширити уявлення вихованців про Батьківщину, її минуле і сьогодення.

Особливе місце у виховному процесі посідає суспільно корисна праця. Це активна участь у всіх трудових справах (оформлення сцени, створення галявини казок, обладнання спортивних та ігрових майданчиків, місць для проведень зібрань, вогнищ тощо).

Важливим компонентом роботи пришкільного табору є фізкультурно-масова, спортивна та туристично-краєзнавча діяльність. Тут значне місце відводиться рухливим і спортивним іграм, спартакіадам, мандрівкам, туристичним походам, ранковій гімнастиці.

Серед різноманітних видів діяльності учнів у таборі значне місце посідає інтелектуально-дозвіллєва. Турніри і вікторини («Найрозумніший», «Міс загону» тощо), КВК («Сміхопанорама»), інтелектуальні ігри та конкурси («Що? Де? Коли?», «А ну-мо відгадай-но!»), музичні і пісенні марафони («Карооке на шкільному майдані») поліпшують якість такої діяльності, дозволяють активізувати участь багатьох учнів.

Ефективність дитячої діяльності у таборі відпочинку залежить від уміння вихователя спілкуватися з вихованцями, спиратися у своїй роботі на їхню ініціативу, самодіяльність, самоврядування. Усі види діяльності здійснюються у тимчасових різновікових дитячих колективах(загонах); виховна робота будується на принципах добровільної участі дітей у різних справах, у вільному виборі ними занять. Під час активного спілкування повніше розкривається особистість дитини, її можна краще вивчити і зрозуміти.

Водночас необхідно постійно дбати про безпеку життя дитини; виховна робота має забезпечувати дотримання дітьми режиму дня, порядку і чистоти приміщень, виконання санітарно-гігієнічних вимог. Значне місце відводиться культурі харчування; сутнісною особливістю є оздоровлення з використанням річки, озера, лісу. Саме тут має бути чітка робота із самозбереження життя дітей,

Вихователь, перш за все, знайомить дітей із вимогами, що стосуються взаємовідносин з дорослими і всередині самого загону, організації їх побуту та режиму дня. Усі ці питання вирішуються на організаційному зібранні, як проводиться у перший день перебування дітей у таборі. Також він знайомить дітей з правилами поведінки і поводженням на території табору відпочинку. Вихователі дають можливість дітям познайомитись один з одним. Проводять вечір «Будьмо знайомі» у формі «Розкажи мені про себе». Дають можливість вихованцям придумати назву загону, девіз, пісню, емблему, обрати лідера. Накреслюється план роботи на зміну. Плануючи його, вихователь передбачає колективну організацію життя, зокрема: 1) життя табору будується як творча різноманітність дружнього колективу дітей та дорослих у процесі якої розвиваються моральні, розумові і фізичні сили кожної дитини, підлітка; 2) здійснюється взаємне виховання і самовиховання старших і молодших при ведучій ролі педагога. Основу цього життя складає колективна організаторська діяльність дітей та дорослих, активна участь кожного в організації всіх творчих справ первинних і загальнотабірного колективів. На цій основі організовуються і об'єднуються найважливіші сторони життя і виховання дітей: постійна і всебічна турбота про дітей і Україну; різнопланова пізнавальна діяльність (пізнання оточуючого життя, природи, села); спорт і туризм для зміцнення здоров'я, загартування в природних умовах, удосконалення фізичних сил і здібностей розвиток вольових рис.

На допомогу організатору оздоровлення та відпочинку: Нормативно-правова база:Закон України від 04.09.2008р. №375-УІ «Про оздоровлення та відпочинок дітей»

Орієнтовний перелік документації пришкільного табору відпочинку

• Нормативні документи місцевих органів влади, управління освіти щодо організації літнього відпочинку школярів.

• Статут (положення) про літній пришкільний табір відпочинку.

•Накази навчального закладу з організації роботи пришкільного табору відпочинку.

• Книга наказів пришкільного табору.

• Дозвіл місцевої санітарно-епідеміологічної служби на відкриття пришкільного табору.

• Особові медичні книжки працівників пришкільного табору з відміткою про проходження медичного огляду.

• Медичні довідки дітей про щеплення та епідоточення.

• Режим дня пришкільного табору.

• Списки дітей, які потребують дієтичного харчування.

• Заяви батьків.

• Штатний розпис та посадові інструкції для всіх працівників пришкільного табору.

• Графік роботи вихователів табору.

• Графік роботи технічних працівників.

• Заяви батьків про відрахування вихованців із пришкільного табору.

• План (програма) організації дозвілля.

• Журнал відвідування вихованцями пришкільного табору.

• Журнал обліку робочого часу вихователів пришкільного табору.

• Журнал реєстрації інструктажів з охорони праці, безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки.

• Інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності для працівників і вихованців табору.

• Куточок з основ безпеки життєдіяльності та правил дорожнього руху.

• План евакуації на випадок пожежі в пришкільному таборі.

• Звіт про роботу пришкільного табору.

НАКАЗИ по табору


Кумарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

Наказ № 55 (1) (витяг)

від 14.05.2015 р.

Про відпочинок та оздоровлення дітей Кумарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів влітку 2015 року

Відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 04. 09. 2008 №375-VІ, на виконання соціальних ініціатив Президента України, розпоряджень голови облдержадміністрації від 31. 03. 2015 №26/р «Про заходи щодо підготовки до літнього оздоровлення сезону 2015 року в Миколаївській області», від 12. 02. 2015 №39-р «Про затвердження заходів щодо реалізації 2015 року Програми відпочинку та оздоровлення дітей Миколаївської області на 2009-2015 роки», розпорядження голови ПРДА від 01. 03. 2015р. №38-р «Про затвердження заходів щодо реалізації 2015 року Програми відпочинку та оздоровлення дітей Первомайського району на 2009-2015 роки» наказу управління освіти і науки Миколаївської райдержадміністрації від 04. 04. 2015р. №886 «Про відпочинок та оздоровлення дітей Миколаївської області влітку 2015 року», наказу відділу освіти ПРДА №222 від 11. 04. 2015р. «Про відпочинок та оздоровлення дітей Первомайського району влітку2015р.», з метою забезпечення належних умов для дозвілля, відпочинку, оздоровлення дітей, стимулювання та підтримки діяльності дитячих закладів

наказую:

2. Призначити керівником пришкільного відпочинкового табору з денним перебуванням дітей класовода 3 класу Писаревську Тетяну Миколаївну.

3. Начальнику пришкільного відпочинкового табору Писаревській Т.М.:

3.1. організувати відпочинок учнів навчального закладу в кількості 30 чоловік;

3.2. створити належні умови для перебування дітей у пришкільному відпочинковому таборі для змістовного дозвілля, естетичного та патріотичного виховання, фізкультурно-оздоровчої роботи шляхом проведення туристичних походів і поїздок, літніх спортивних змагань, спартакіад, конкурсів та фестивалів.

Директор школи:________/Л.В. Хайсина/

Наказ № 2

по відпочинковому таборі «Джерельце» з денним перебуванням при Кумарівській ЗОШ І-ІІІ ст.від 29. 05. 15 р.

Про призначення відповідальної особи за виховну роботу в таборі

З метою покращення виховної роботи в таборі та організації дозвілля призначаю старшим вихователем Камінську Л. Є.

Керівник табору _____ Писаревська Т .М.

З наказом ознайомлена _____ Камінська Л.Є.

Наказ №3

По відпочинковому таборі «Джерельце» з денним перебуванням при Кумарівській ЗОШ І-ІІІ ст.. від 29 05 15 р.

Про призначення відповідальної особи по охороні життя і здоровя дітей.

З метою покращення роботи по збереженню життя і здоровя дітей призначаю відповідальною на протязі всієї табірної зміни Вайсман Л. С.

Керівник табору _____ Писаревська Т.М.

З наказом ознайомлена_____ Вайсман Л.С.

29. 05. 15

Наказ № 4

по відпочинковому таборі «Джерельце» з денним перебуванням при Кумарівській ЗОШ І-ІІІ ст. від 29.05.15 р.

Про призначення відповідальної особи за оформлення атрибутики табору

З метою своєчасного та якісного висвітлення різноманітних питань в таборі призначаю відповідальною за оформлення атрибутики вихователя Міньковську Н. Ф.

Керівник табору________ Писаревська Т.М.

З наказом ознайомлена _______ Міньковська Н.Ф.

29. 05. 15 р.

Наказ № 5

по відпочинковому таборі «Джерельце» з денним перебуванням при Кумарівській ЗОШ І-ІІІ ст.. від 29.05.15 р.

Про призначення відповідальної особи, щодо забезпечення санітарних умов

З метою дотримання санітарно – гігієнічних вимог призначаю відповідальною протягом табірної зміни за санітарно – гігієнічний станмедсестру школи Швець А. А.

Керівник табору_______ Писаревська Т. М.

З наказом ознайомлена ______ Швець А.А. 29. 05. 15 р.

Кiлькiсть переглядiв: 1000

Коментарi